• darkblurbg

Wanneer de diagnose dementie vroegtijdig wordt gesteld, heeft iemand vaak nog inzicht in zijn ziekte. De persoon merkt dat er dingen misgaan, maar begrijpt niet precies wat er aan de hand is. Vaak roept dit angst op, wat kan leiden tot boosheid, somberheid of pessimisme.

Zich goed houden

Veel mensen met dementie willen zich graag 'goed houden' voor familieleden, vrienden en kennissen. Alleen aan iemand die heel dichtbij staat, durven ze toe geven dat ze niet meer alles weten en kunnen.

Irritaties

Iemand met beginnende dementie kan zich anders gedragen dan de omgeving gewend is. Dit kan leiden tot spanningen en irritaties in de relatie tot familieleden en vrienden. Bijvoorbeeld als somberheid omslaat in achterdocht en agressie. Soms kunnen psychotherapie en medicijnen deze verschijnselen verminderen.

Openheid

De omgeving weet niet altijd goed hoe om te gaan met de nieuwe situatie. Soms blijven vrienden en familie weg of reageren met onbegrip. Angst en taboe spelen daarbij een rol. Door open over de ziekte te praten met buren, vrienden en kennissen worden misverstanden en vooroordelen voorkomen. Sommige relaties worden juist sterker omdat mensen klaar staan voor u, indien u om hulp vraagt.

Tips

 • Probeer aan anderen uit te leggen hoe het leven met dementie is.
 • Vertel aan familie, vrienden en buren wat de ziekte voor hen zal betekenen.
 • Zorg overdag voor momenten van rust.
 • Ga regelmatig bewegen als ontspanning.
 • Vertel familieleden en vrienden wanneer het een slechte dag is, zodat zij daar rekening mee kunnen houden.

Belangrijke zaken die geregeld moeten worden

 •          Overzichtelijk bewaren van belangrijke papieren (zoals hypotheekakte, huurovereenkomst,
           verzekeringspolissen)
 •          Betalen van de vaste lasten via automatische incasso
 •          Regelen van een toekomstig mentorschap of een beschermingsbewind.
 •          Opstellen van een wilsverklaring.
 •          Opstellen van een testament of het controleren van het bestaande testament.
 •          Maken van een codocil waarin de wensen voor de uitvaart worden beschreven.

Iemand met dementie verandert. Dit vraagt ook bij naasten veel aanpassingsvermogen. Omgaan met iemand met dementie vraagt dan ook best veel van de naaste omgeving. Lees onze praktische tips bij het omgaan met iemand met dementie.

Sluit aan bij de veranderende beleving
Voor iemand met dementie wordt het steeds onduidelijker wat 'het eigen leven' precies betekent. De persoon is onzeker en vecht voor zijn eigen identiteit. Door aan te sluiten bij de belevingswereld laat u de persoon met dementie in zijn waarde en komt hij zoveel mogelijk tot zijn recht. Dit kan door het bieden van herkenning, veiligheid, vertrouwdheid en geborgenheid.

Zorg voor een vaste dagindeling
Mensen met dementie verliezen het overzicht en kunnen hun geheugen niet meer vertrouwen. Structuur in de dag geeft houvast. Op een vaste tijd opstaan en eten helpen bijvoorbeeld.

Regelmatig rusten
Het beschadigde brein werkt op volle toeren en gebruikt daardoor veel energie. Het helpt daarom door niet te veel dingen op een dag te doen en regelmatig rust te nemen.

Prikkel de zintuigen
Als meerdere zintuigen tegelijk worden geprikkeld is de kans groter dat iemand informatie opneemt. 'We gaan aan tafel' zegt bijvoorbeeld meer als hij de gedekte tafel ziet en het eten ruikt.

Ondersteun het gevoel van tijd
Help uw naaste met dementie met een duidelijke kalender en een klok met dag en datumaanduiding. Moedig hem aan regelmatig op de klok te kijken en bijvoorbeeld in een agenda af te strepen wat er is gebeurd.

Regelmatig bewegen
Onderzoekers raden mensen met dementie aan om iedere dag een halfuur stevig te bewegen, zoals een wandeling, dansen of fietsen. Lees meer tips om te bewegen. (voegen we zelf toe)

Praten en begrip tonen
Uw naaste kan angstig worden doordat hij niet begrijpt wat er met hem gebeurt. Of hij kan zich verloren voelen in een voor hem vreemde omgeving. Dit gaat niet weg door ergens anders over te beginnen. Praat erover, blijf kalm en probeer de persoon te troosten.

Informeer de omgeving
Door open over dementie te praten, kunt u voorkomen dat er misverstanden optreden bij vrienden, kennissen of familie. Bespreek het proces en de zorg met hen, zodat u van elkaar weet hoe u de dementie beleeft en met elkaar op een lijn kunt komen.

Vertel het de (klein)kinderen
Kinderen vangen vaak signalen op dat er iets ernstigs is. Om de band tussen (klein)kinderen en (groot)ouders geen geweld aan te doen, kunt u vertellen wat dementie betekent. Geef aan dat een ziekte de oorzaak is. Zeg ook dat niemand schuld heeft en dat de persoon het moeilijk vindt om dingen te onthouden en daarom vaak hetzelfde vraagt. En dat vreemd gedrag een reactie is van de de ziekte.

Voorkom een gevoel van falen
Als u iemand steeds wijst op fouten en falen, kan hij zichzelf terugtrekken of boos worden om het gevoel van eigenwaarde te behouden. Hij ziet niet in waarom hij dingen niet meer weet. Het heeft daarom weinig zin om hem te corrigeren of tegen te spreken.

Pas de communicatie aan
Houd rekening met de beperkingen als u met iemand met dementie praat. Zorg dat u de aandacht heeft als u iets zegt. Ga in het zicht staan en gebruik korte zinnen. Geef maar één opdracht tegelijk, of deel opdrachten op in kleine stukjes. Controleer of hij u gehoord of begrepen heeft. Geef iemand de tijd om de vraag te verwerken, ga er niet direct vanuit dat hij niet snapt wat u bedoelt. Lees meer tips voor de communicatie

Zoek passende activiteiten
Maakt ruimte voor gezelligheid en ontspanning. Zoeken samen activiteiten uit die passen bij wat iemand nog kan en wil doen. Lees meer tips over activiteiten

Veiligheid bewaren
Als de dementie vordert is het goed om de kans op ongelukken in huis zo klein mogelijk te maken. Hulpmiddelen en aanpassingen maken de verzorging minder zwaar en komen de veiligheid ten goede. Lees meer over veiligheid in huis

Denk aan uzelf!
Het omgaan met iemand met dementie is voor veel mantelzorgers een zware taak. Uit onderzoek blijkt dat de het grootste deel van de mantelzorgers zwaar belast is met de zorg. Om dit vol te kunnen houden is het van belang aan uzelf te denken. Lees onze tips over het omgaan met dementie als mantelzorger