Psycho-educatie programma voor mantelzorgers
van een persoon met dementie

In Nederland lijden steeds meer mensen aan dementie. Ook in de gemeente Emmen betreft het een groeiende groep. Overbelasting van mantelzorgers is een veelvoorkomend probleem. Het zorgen voor een naaste met dementie valt nagenoeg alle mantelzorgers zwaar. Het belang van de rol van de mantelzorger wordt in Nederland gelukkig steeds meer herkend en erkend. Er ontstaan dan ook steeds meer regelingen, voorzieningen en initiatieven die ondersteunend zijn voor mantelzorgers van een persoon met dementie. Het aanbieden van psycho-educatie kan hierop een aanvulling zijn.

Psycho-educatie is een vorm van ondersteuning aan mantelzorgers die zich niet alleen richt op het geven van informatie over een bepaalde ziekte, maar die zich ook richt op de psychische en sociale gevolgen van de ziekte en hoe daarmee om te gaan. Het doel van psycho-educatie is om de draagkracht van mantelzorgers te vergroten. Deze vorm van ondersteuning is internationaal erg effectief gebleken. Het belangrijkste effect van psycho-educatie is het behoud van kwaliteit van leven van zowel de mantelzorger als degene met dementie. Daarnaast kan psycho-educatie als effect hebben dat iemand met dementie gemiddeld achttien maanden langer thuis kan blijven wonen in zijn of haar vertrouwde omgeving.

Het psycho-educatie programma ‘Dementie en nu’ (ontwikkeld door het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en de Vlaamse Alzheimerliga) wordt gegeven in tien bijeenkomsten van drie uur. Een groep zal bestaan uit ongeveer tien deelnemers. Tijdens de bijeenkomsten worden inzichten en kennis meegegeven en is er ruimte voor reflectie met lotgenoten. Deelname kan mantelzorgers helpen beter om te leren gaan met de soms uitdagende zorgsituatie. Alle deelnemers ontvangen een boek met daarin de kernboodschappen van de sessies en bijkomende informatie.

Thema's

De sessies zijn gebundeld in twee delen. Het eerste deel biedt informatie en inzichten in de zorgsituatie en het dementieproces die de draaglast kunnen verminderen. De thema’s die horen bij het eerste deel zijn:

  1. Invoeling in de beleving van mensen met dementie
  2. Omgaan met zorg
  3. Omgaan met veranderd en moeilijk hanteerbaar gedrag
  4. Omgaan met financiën
  5. Omgaan met veiligheid
  6. Omgaan en communiceren met famillie en omgeving
  7. Communiceren met de persoon met dementie

In het tweede deel gaat de aandacht naar het erkennen en bespreekbaar maken van een aantal moeilijke gevoelens en gedachten en het aanreiken van copingstrategieën en zingeving om de draagkracht te versterken (coping = de manier waarop iemand omgaat met problemen en stress). De thema’s die horen bij het tweede deel zijn:

  1. Gevoelens en gedachten bij de mantelzorger
  2. Je zorgbelasting: draagkracht en draaglast in balans
  3. Coping en zingeving

De volgorde waarin de verschillende thema’s uit het programma aan bod komen is te bepalen aan de hand van de voorkeur van de groep. Wel is het van belang dat alle thema’s aan bod komen vanwege het (wetenschappelijk onderbouwde) effect van het pakket in zijn geheel.

Voor wie?
‘Dementie en nu is gericht op mensen die thuis of daarbuiten zorgen voor iemand met dementie ongeacht de relatie met de persoon met dementie, ongeacht leeftijd, geslacht en opleidingsniveau, ongeacht het type dementie en ongeacht de fase van dementie.

Door wie?
Het psycho-educatie programma wordt aangeboden door Zorggroep de Hooimijt. De sessies zullen worden gegeven door twee psychologen die tevens de training tot ‘Dementie en nu’ coach hebben gevolgd. Zorggroep de Hooimijt heeft een subsidie ontvangen van de gemeente Emmen om deze nieuwe vorm van ondersteuning aan te kunnen gaan bieden.

Zorggroep de Hooimijt biedt vijf dagen in de week dagbesteding aan hulpbehoevende ouderen met een verminderde regie (of verlies aan regie) over het eigen leven. Voor meer informatie over Zorggroep de Hooimijt, zie de website: www.zorggroepdehooimijt.nl.

Waar?
De sessies zullen plaatsvinden in de Dementheek Emmen, uitleen- en adviescentrum dementie, in het voormalige Kantongerecht te Emmen centrum (Hoofdstraat 6).

Kosten?
Er wordt een eigen bijdrage gevraagd van € 50,- per persoon voor de deelname aan de tien bijeenkomsten inclusief het boek en de bijkomende informatie.

Wilt u zich aanmelden?
Dat kan telefonisch bij Lisanne Fischer, MSc. (0621941158) of Marije Hölscher, MSc. (0591-572944).

Zorggroep de Hooimijt streeft ernaar om per februari 2017 met de eerste groep van start te gaan.